Speaker corner de Cinco Días

Home / Conferencias / Speaker corner de Cinco Días


IDIOMA OFICIAL CASTELLANO – PABELLÓN 4, PASILLO C-31

Speaker Corner de Cinco Días
Datos actualizados a 29/05/2018
Día
Favoritos
Titulo: El ERP SAP Inteligente

31/05/2018 — 13:20 - 13:30

Pabellón 4 - pasillo C-31

Javier Garnica
Account Executive
SAP