Speaker corner de Cinco Días

Home / Conferencias / Speaker corner de Cinco Días


IDIOMA OFICIAL CASTELLANO – PABELLÓN 4, PASILLO C-31

Speaker Corner de Cinco Días
Datos actualizados a 29/05/2018
Día
Favoritos
Titulo: APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS EN IMPRESIÓN 3D (FDM)

29/05/2018 — 16:10 - 16:20

Pabellón 4 - pasillo C-31

Rafael García-Etxabe
Investigador
GAIKER-IK4