Speaker corner de Cinco Días

Home / Conferencias / Speaker corner de Cinco Días


IDIOMA OFICIAL CASTELLANO – PABELLÓN 4, PASILLO C-31

Speaker Corner de Cinco Días
Datos actualizados a 29/05/2018
Día
Favoritos
Titulo: Guía de punción personalizada para distonía mandibular

29/05/2018 — 15:30 - 15:40

Pabellón 4 - pasillo C-31

Ainhoa Lete
Diseñador Biomedico
Mizar Additive