Speaker corner de Cinco Días

Home / Conferencias / Speaker corner de Cinco Días


IDIOMA OFICIAL CASTELLANO – PABELLÓN 4, PASILLO C-31

Speaker Corner de Cinco Días
Datos actualizados a 29/05/2018
Día
Favoritos
Titulo: Automatización/Fabricación Flexible

29/05/2018 — 11:20 - 11:30

Pabellón 4 - pasillo C-31

Eduard Xucla Cervera
Gerente Producción Sistemas
Dominion